Xəbərlər


Uludağ Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyumu keçirildi

Yanvar 2014-cü il tarixləri arasında Uludağ Üniversiteti  Tibb Fakultəsi Qadın xəstəlikləri və Doğum, Veterinar kafedraları və  Minimal Minimal İnvaziv Ginekoloji Dərnəyi tərəfindən Türkiyənin Bursa Crowne Plaza Hotelində 5. Uludağ Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyumu keçirildi keçirilmişdir.

Simpozium müddətində beynəlxalq məruzəçi və mütəxəssislər tərəfindən iştirakçılara ve uluslararası   onkoloji endoskopik, robotik, laparoskopik və histeroskopik cərrahiyyədə olan yeniliklər haqqında informasiyalar verilmiş, texnika və texnoloji vasitələrinin sadə və mürəkkəb səviyyədə müzakirəsi aparılmışdır. Eyni zamnada canlı olaraq Veterinar fakultəsinin Akreditə heyvan laboratoriyasında təcrübə məqsədilə saxlanılan donuzlar üzərində müxtəlif səviyyələrdə təcrübə əməliyyatları aparılmışdır. Ginekoloji endoskopik cərrahiyyədə olan yeniliklərlərin nümayiş olunduğu simpozyumda Mərkəzi Gömrük Hospitalının Mamalıq və ginekologiya şöbəsinin həkimi Təranə Bayramova iştirak etmiş və düzənlənmiş «Jinekolojik Endoskopide Sütur atma» kursuna qatılmışdır. Xəstəxanamızın həkimi Təranə Bayramova tərəfindən bu konfrans üçün hazırlanan “Total laparoskopik histerektomi, total abdominal histerektomi ve vaginal histerektominin perioperatif ve erken postoperatif sonuçlarının karşılaştırılması”, “Total laparoskopik histerektomi hastalarında vajen kafının dikilmesi metodlarının karşılaştırılması” və “Total laparoskopik histerektomide LigaSure kullanımı” adlı tezisləri dəyərləndirmə heyəti tərəfindən qəbul edilmiş və Təranə Bayramova tərəfindən məruzə edilmişdir. Konfrans və məruzə haqqında geniş məlumatı saytda və konfransın rəsmi saytından əldə etmək olar: www.uludagendoskopi.org.tr