TƏDBİRLƏR

Mərkəzi Gömrük Hospitalının təşkilatçılığı ilə keçirilmiş elmi-konfranslar, seminarlar və tədbirləri ilə bağlı  məlumatları və fotoreportajları Sizə təqdim edirik. 

“ALLERGİK XƏSTƏLİKLƏRİN DİAQNOSTİKASI VƏ MÜALİCƏSİNƏ MÜASİR YANAŞMALAR” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ SEMİNAR

 

23 MAY 2022

AZƏRBAYCAN RADİOLOQLARININ II BEYNƏLXALQ

ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSI

 

14 MAY 2022

12 MAY BEYNƏLXALQ TİBB BACISI GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ

"TİBB BACILARININ I RESPUBLİKA FORUMU" 

 

12 MAY 2022

"HAMİLƏLİKDƏ GENİTAL VƏ EKSTRAGENİTAL XƏSTƏLİKLƏR" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONQRES 

 

05 MAY 2022

“COVID-19-UN DİAQNOSTİKA VƏ MÜALİCƏSİ” ÜZRƏ METODİK VƏSAİTİN TƏQDİMATINA HƏSR EDİLMİŞ ELMİ SİMPOZİUM

 

13 APREL 2022

7 APREL ÜMUMDÜNYA SAĞLAMLIQ GÜNÜNƏ HƏSR EDİLMİŞ

"ANA BƏTNİNDƏN BAŞLAYAN SAĞLAMLIQ" MÖVZUSUNDA VEBİNAR

 

06 APREL 2022

“COVID-19-UN MÜALİCƏ VƏ DİAQNOSTİKASINA MÜASİR YANAŞMALAR” MÖVZUSUNDA ELMİ-PRAKTİKİ SEMİNAR

 

05 APREL 2022

“SARS-CoV-2 (COVID-19) KOMPLEKS DİAQNOSTİKASINA

MÜASİR YANAŞMALAR” MÖVZUSUNDA

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS

 

15 MART 2022

“ÜMUMDÜNYA BÖYRƏK GÜNÜ”NƏ HƏSR EDİLMİŞ
“NEFROLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA
ELMİ KONFRANS

 

10 MART 2022

1 MART ÜMUMDÜNYA İMMUNİTET GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ "PEDİATRİK İMMUNOLOGİYA VƏ İNFEKSİON XƏSTƏLİKLƏR" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

1-2 MART 2022

"COVID-19 VƏ XƏSTƏXANADAXİLİ İNFEKSİYALAR" MÖVZUSUNDA

 BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

25 FEVRAL 2022

"QARACİYƏR TRANSPLANTASİYASINDA ANESTEZİYA VƏ REANİMASİYAYA MÜASİR YANAŞMA-YENİ TEXNOLOGİYALARIN TƏTBİQİ" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

17 FEVRAL 2022

"COVID-19 PANDEMİYASI ZAMANI MAMALIQ VƏ GİNEKOLOJİ PROBLEMLƏRƏ MÜASİR BAXIŞ" MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS 

 

11 FEVRAL 2022

"COVID-19 XƏSTƏLƏRİ İLƏ İŞİN TƏŞKİLİ: ORTA TİBB PERSONALININ DİQQƏT ETMƏLİ OLDUĞU VACİB MƏQAMLAR" mövzusunda Vebinar  

 

28 YANVAR 2022

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr edilmiş
"PEDİATRİYADA AKTUAL MÖVZULAR: MÜASİR TİBBİ YENİLİKLƏRİN TƏCRÜBƏDƏ TƏTBİQİ" 
Beynəlxalq Elmi Konqres  

 

9-11 DEKABR 2021

“18-24 noyabr Ümumdünya Antibiotiklərlə Bağlı Maarifləndirmə Həftəsi”nə həsr edilmiş "COVID 19: Erkən və Gecikmiş Fəsadlar" 

 

20 NOYABR 2021

“14 NOYABR-ÜMÜMDÜNYA DİABET GÜNÜ”nə həsr edilmiş "Şəkərli Diabet Xəstəliyinə Müasir Yanaşma: Problemlər və Gələcək Hədəflər" 

 

12 NOYABR 2021


“29 OKTYABR ÜMUMDÜNYA İNSULTLA MÜBARİZƏ GÜNÜ”nə həsr edilmiş "Neyrovaskulyar çatışmazlıq: imkanlar və gələcək perspektivlər"

 

29-30 OKTYABR 2021


“28 İYUL ÜMUMDÜNYA HEPATİT GÜNÜ”nə həsr edilmiş 

Birinci Bakı Beynəlxalq Hepatologiya və Qaraciyər Transplantasiyası Günləri
 

28-29 İYUL 2021


Mərkəzi Gömrük Hospitalında 17 İyun-Səhiyyə İşçilərinin Peşə Bayramı gününə həsr edilmiş tədbir

 

17 İYUN 2021


1 İyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi gününə həsr edilmiş "PEDİATRİK XƏSTƏLİKLƏRƏ MULTİDİSİPLİNAR YANAŞMA" mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans

 

31 MAY - 2 İYUN 2021


Fəxrəddin Gülmirzə oğlu Cavadovun 70 illik yudileyinə həsr olunmuş "ORQAN BAĞIŞI PROBLEMİ VƏ TRANPLANTASİYA" mövzusunda elmi konfrans

 

20 APREL 2021


"AĞIR KORONAVİRUS XƏSTƏLƏRİNDƏ ECMO İSTİFADƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ" mövzusunda seminar

 

5 MART 2021


“UŞAQ XƏSTƏLİKLƏRİNİN DİAQNOZ VƏ MÜALİCƏSİNDƏ MULTİDİSİPLİNAR YANAŞMA” mövzusunda seminar

 

29 FEVRAL 2020


“KOLOREKTAL CƏRRAHİYYƏDƏ MÜASİR YANAŞMALAR” mövzusunda seminar

 

8 FEVRAL 2020


Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr edilmiş “ANADANGƏLMƏ ÜRƏK-DAMAR XƏSTƏLİKLƏRİNİN MÜALİCƏSİNDƏ MÜASİR YANAŞMALAR” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans

 

14 DEKABR 2019